blog

TANER TOMBULOĞLU İLE DİYALOGTAYIZ

Aydınlatma Tasarımı konusunda, sektörün farklı disiplinlerinden konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz “Diyalog” röportajlarımızda bu ay, aydınlatma tasarımı ve danışmanlığı NA Lightstyle tarafından yapılan 42 Maslak projesinin ortağı, Taner Tombuloğlu’nu ağırlıyoruz. 
 

1997 yılından bu yana faaliyetlerine devam ederek, dünyanın ve Türkiye’nin en iyi mimarlarının tasarladığı yaşam projelerini müşterilerine sunan BAY İnşaat Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Tombuloğlu ile aydınlatma tasarımı üzerine konuştuk.
 

1. Hayatınızda, işinizde ya da evinizde ışık, yaşam tarzınızı nasıl etkiler?
 

Işık yaşam tarzımı doğrudan etkiler. Doğal ışığın insanın ruhuna ve bedenine olan olumlu etkilerinin yanı sıra yapay ışık da doğru kullanıldığında insan yaşamını ve verimini bambaşka noktalara çıkarabilir
 

2. Aydınlatma Tasarımı projenizde/yatırımınızda aşağıdakilerden hangisidir?  Neden?
•         Bilim
•         Teknik
•         Sanat

Aydınlatma tasarımının sanatsal yönü ne kadar kuvvetliyse kullanılan yöntemler ve bilgisayar programlarının da gelişmesiyle işin içine giren bilim ve teknik de bir o kadar kuvvetlidir. Bu üçünü birbirinden ayırmak bence mümkün değil.
 

3. Mimari Aydınlatma Tasarımı sizce projeye bir değer katabilir mi?

Mimari Aydınlatma Tasarımı bir projeye değer katmanın da ötesinde projeyi zaman ve mekan anlamında direkt etkileyen ve ortaya çıkaran bir etkendir. Doğru planlanmış ve uygulanmış bir aydınlatma tasarımı günümüz dünyasında olmazsa olmazdır ve projeyi bambaşka yerlere taşır.
 

4. Aydınlatma Tasarımcısıyla çalışmış olduğunuz sürecin size yatırımcı/yönetici olarak ne kattığını düşünüyorsunuz?

Bu konudaki uzmanlar her şeyden önce projeye ciddi bir değer katmaktadırlar. Ayrıca farklı disiplinlerle koordineli şekilde çalışmak, önceki yıllarda çok da bilinmeyen/önemsenmeyen bu konunun detaylarına hakim olmak bizlere de kişisel olarak çok fazla değer katmaktadır. İşin ekonomik boyutunu da düşündüğümüzde aydınlatma tasarımcısı ile çalışmış olmak özellikle büyük projelerin işletme maliyetlerine de olumlu anlamda yansımaktadır.