ne yaparız

architecture

Mimari aydınlatma tasarımının uygulanarak devreye alınmasına kadar olan aşamalarda işin tasarım kısmında çalışmalarımızı bir mimari ofis disiplininde yürütüyoruz. Ardından mimariye kimi zaman uyum sağlayan kimi zaman da yönlendiren konsept ışık tasarımını hazırlıyoruz. Karar alım süreçlerini takiben detayları uygulama projelerine aktarıyoruz. Ürün spesifikasyonları ve metraj listeleri ile devam eden iş süreçlerinde kullanılacak ürünlerle ilgili prensip otomasyon senaryoları gibi bir çok uygulamaya dair parametrenin de sunulduğu bir teslim doküman paketi hazırlıyoruz. Takip eden süreçte mesleki kontrollük hizmetleri olarak ihale, satın alma, uygulama, devreye alma danışmanlığı gibi hizmetler de sunuyoruz. Tüm bu hizmetler bütünü mimari aydınlatma tasarımının tasarlanıp uygulanarak devreye alınmasına kadar süren safhaların tamamını kapsıyor.

Interior

Aydınlatma mühendisliği kapsamında yürüttüğümüz bu süreçte, danışmanlık hizmeti verilecek olan yatırımı, teknik gereksinimleri ve standartları göz önünde bulundurarak modelliyoruz. Ardından hesaplamalar ışığında değerlendirerek raporluyor ve modifikasyon ya da yenileme gereksinimleriyle ilgili çözümler üretiyoruz. Projenin uygulama aşamasında, sahada yapacağımız süpervizörlük hizmetimizi ve her tür bilirkişi hizmetimizi de bu kapsam içinde değerlendirmekteyiz.

planning

Projelerimizde mimarinin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda aydınlatma ürünleri çözümleri gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet kapsamımızı aydınlatma çözümleri üreticilerine de sunuyoruz. Profesyonel bir bakış açısı ile benzersiz, zamansız, teknolojik ve sürdürülebilir ürünler ya da ürün aileleri tasarlayarak firmaların tasarımla başlayan bir üretim süreci bilincinin gelişmesine katkı sunuyoruz. Bu sayede sektörümüzün yenilikçi ve benzersiz tasarımlarla global pazarda rekabetçi olabilmesine olanak sağlıyoruz.

planning

Yapı sektörünün özellikle son yıllarda gelişen iş kollarından biri yeşil binalar ve sertifikaları. Günümüzde birçok yatırımcı binalarının ekolojik açıdan sürdürülebilir, çevre/ projelendirme/ uygulama/ satın alma/ atık açısından yönetilebilir olmasını istemekte ve bunları bir pazarlama argümanı olarak kullanmaktadır. NA LIGHTSTYLE olarak aydınlatmanın niteliği, niceliği, standartlara uygunluğu ve ışık kirliliği değerlendirmesi gibi bir çok parametreyi bu hizmet kapsamında değerlendiriyor; LEED, BREEAM ve diğer YEŞİL BİNA sertifikaları için tasarım, modelleme, hesaplama, dokümantasyon, ve raporlama gibi hizmetler veriyoruz.

planning

Türkiye’de kurulan ilk mimari aydınlatma tasarımı ofisi olarak önceliğimiz; mimari aydınlatma tasarımı kültürünün, tasarlanmış aydınlatma bilincinin ve mimari aydınlatma tasarımı uzmanlık alanının ülke yatırımcısı ve tasarımcısına tanıtılması olmuştur. NA LIGHTSTYLE olarak mimari aydınlatmayla ilgili yurtiçi ve yurtdışında kongre, sergi, fuar, seminer gibi tüm etkinliklerde yer almaya ve atölye ya da sergi çalışmalarına destek vermeye özen gösteriyoruz. Üniversitelere yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle dikkat çekerek mesleğe insan kaynağı kazandırmaya çalışıyoruz.