blog

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

Kampüs İstanbul’un yeni gelişmekte olan bölgelerinden Çekmeköy’ün sırtlarında 130bin m2’lik bir alanda yer alıyor. Proje etaplar halinde inşa edilmekte olup ilk etabı 2011 yılında tamamlanarak eğitim hayatına başladı.

RMJM tarafından masterplan ve bina konsept ta-sarım çalışmalarının yapıldığı kampüs, birbirine farklı kotlarda bağlanan zengin peyzaj alanları, meydanlar ve eğimli araziye yayılmış esnek bloklardan oluşuyor. LEED GOLD sertifikasına sahip olacak ilk Türk yerleşkesi olma hedefi ile yola çıkan proje en başından itibaren bu prensiplere uygun olarak tasarlandı.

Kampüste yer alan İşletme, Hukuk, Mühendislik Fakülteleri ile Spor Merkezi, Öğrenci Yurtları, Öğrenci Merkezi gibi binalar arazi eğiminden faydalanarak kademeli ve şeffaf modüler bir yapılaş-maya sahip. Doğal arazi eğimi içerisinde yerleşen binaların kendi çevrelerindeki dolaşım alanlarının dışında birbirine bağlantıları hem yaya hem de araç aksları ile sağlanırken, ayrıca kampüs içi otobüs hattı da ulaşımı kolaylaştırıyor. Öğrenci yurtları ile gündüz hareketli olan fakülte binalarını ayıran doğal dere formundaki geniş vadi, eğimi ile kampüsü bölüyor.

Aydınlatma tasarımı masterplan çerçevesinde LEED gereklerine uygun biçimde etaplar halinde tasarlandı. Genel anlamda cam cephe ağırlıklı olan ve gün ışığından en üst seviyede yararlanılan binalarda, DALI protokolü ile kontrol edilen aydınlatma sistemleriyle tasarlanarak esnek çözümlere imkan tanındı. Bu altyapı sayesinde binalara ait tüm kontroller bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilip raporlanabiliyor. Peyzaj mimarisine ve biçimlenişine uygun olarak hazırlanan aydınlatma projesinde, özel aydınlatma modeli hazırlanarak her etabın bir önceki ve bir sonraki ile uyumlu olması istendi. Böylelikle, gece bu geniş arazide güvenli bir kullanım sağlanırken, ışık ile estetik alanlar oluşturularak geceleri de farklı etkinliklere ve dolaşıma imkan tanındı.

Çevreci yaklaşımlar ile tasarlanan peyzaj alanlarında yaya kullanımı oldukça yoğun. Ulaşımın geceleri de güvenli bir ortam içinde sağlanabilmesi için mekan özelliklerine uygun aydınlatma armatürleri ve bunlara uygun reflektör tipleri se-çildi. Peyzaj mimarisinde ön planda olan ve mekânsal vurguyu ifade eden bölgelerde estetik ışık noktaları da eklenerek keyifli kullanım alanları oluşturulması amaçlandı.

Öğrenci Merkezi: Kampüsün öğrenci yurtlarının karşısında ve fakültelerin orta noktasında konumlanan çok amaçlı bir yapıdır. Zengin kütüphanesi, yeme-içme, aktivite alanları, sergi ve dinlenme alanları ile tam bir öğrenci toplanma mekanı olarak işlev görürken aynı zamanda kampüsün idari organizasyon modülü görevinde. Karma işlevlerin bir arada olduğu bu binanın aydınlatma tasarımı da buna paralel olarak işlev, bütünsellik, tasarruf ve görsellik kriterleri göz önünde bulundurularak olgunlaştı. Bina genelin-de enerji tüketimi düşük, uzun ömürlü ve farklı senaryolara imkan tanıması için DALI protokolü ile tek tek dim ve kontrol edilebilir ışık kaynakla-rı tercih edildi. Sensör kullanımıyla desteklenen DALI altyapısıyla, hedeflenen LEED sertifikası gerekleri sağlanırken mimari ile bütünleşik ve estetikten ödün vermeyen bir aydınlatma ta-sarımı geliştirildi. Ayrıca, projesi çalışılan tüm mekanların 3D aydınlatma modeli oluşturularak mekanlar için gerekli aydınlık düzeyleri hesaplandı.

Spor Merkezi: Kampüsün eğimli tepesinde planlanan birbirine geçmiş olan yapı, yarı kapalı ve şeffaf bir kabuğa sahip.  Güneş ışığından en üst düzeyde yararlanmak üzere geliştirilen mimarisi, aydınlatma tasarımını da bu yönde farklı kontrol imkânları vermeye yönlendirdi. Kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, fitness alanı, yemek yeme ve dinlenme alanları ile bağlantılı geçişlerinin aydınlatma tasarımında tüketim ve yatırım maliyetleri anlamında tasarruflu bir proje geliştirildi.

Fakülte binaları: Kampüs genelinde öğrenim görülen alanların genç, dinamik mimari çizgileriyle uyum sağlayacak esnek, dinamik bir aydınlatma tasarımı üzerinde çalışıldı. DALI kontrol altyapısı ve sensör uygulamaları ile hem gün ışığından en üst düzeyde faydalanılan, hem hare-kete duyarlı bir aydınlatma sistemi ile tasarlanan ve uygulanan mekanların bir kısmı 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Bu sebeple LEED gerekliliklerine göre tasarlanan kampüs çevreci yaklaşımından hiçbir mekânında ödün vermiyor. Spor merkezi ve fakültelerdeki ürün tercihleri mimari uygulama ofisi tarafından yapıldı.

Projenin diğer fotoğraflarını incelemek için Portfolyo sayfamıza bakabilirsiniz.

http://na-lightstyle.com/Portfolyo/181