blog

IŞIK BÜYÜK KILAVUZ

Biliyoruz ki yapılan her tasarımda en önemli etken insan. Yaşadığımız çevre, kullandığımız her obje, elimizle tutup gözümüzle gördüğümüz her şey insan için. Elimizle tutuğumuz, gözümüzle gördüğümüze nasıl yönlenir ve karar veririz peki? Karanlık bir dünyada karar verme yetimiz nasıl olabilir ki? sadece sezgisel, dokunsal. Tartışmasız, Işık büyük kılavuz!

Peki yaşamımızı yönlendiren bu kadar önemli bir unsur kimin ellerine emanet?
Mimar, İç Mimar, Elektrik Mühendisi ?
Son 15 yılda teknolojinin hızla gelişmesi, ışık ile mimarinin kullanılma biçimlerini çeşitlendirirken, gelişen ürünlerin ve yaklaşımların takip edilmesi zorlaştı. Bunun sonucunda “aydınlatma” kendi başına özel olarak bilinmesi gereken bir konu haline geldi. Bu hızlı değişimi takip edecek, yapılara en uygun biçimde adapte ederek teknik ve estetik değerleri içinde barındıracak yaratıcı tasarımlar üretecek olan kişiler ise Mimari Aydınlatma Tasarımcılarıdır.

Aydınlatma Tasarımcılığı dünyada çok yeni bir uzmanlık alanı, yaklaşık yirmi- otuz yıllık bir geçmişi var. Bu kadar kısa bir mazisi olmasına karşı; kimdir, neler yapar sorusunu bir cümle ile cevaplamam mümkün değil. Ama kısaca şöyle ifade etmek gerekirse; Aydınlatma Tasarımcısı mimari bir mekanı kullanışlı ve duyarlı bir biçimde aydınlatmak için gerekli ürünleri ve teknikleri herhangi bir ürün satış kaygısı olmaksızın, konsept geliştirerek ışığını tasarlayan, yön veren ve müşterisine danışmanlık eden kişidir. Tek amacı, doğru yerde doğru ışığı tasarlamaktır. Bu kişiler yaratıcı ekip içinde, aynı bir mimar gibi, görev alır ve projede danışmanlık hizmeti verir. Projenin ilk safhalarından itibaren dahil edilecek bir aydınlatma tasarımcısı, sürekli dirsek temasında olduğu mimar ve elektrik mühendisine hatta mekanik grubuna doğru ve yerinde çözümler üretirken, iş ortaklığı ile vakit kazandırarak yatırımcının daha ilk aşamalarda kar etmesini sağlar.
Işığın, Mimari tasarıma katkısının ve kılavuzluğunun, yapılan doğru tasarımlar ile gerçek değerine ulaşabileceğine inanıyorum. Bunun için yineliyorum “Işık Tasarlanmalıdır”.