blog

HÜRAY ERK İLE DİYALOGTAYIZ

Aydınlatma Tasarımı konusunda, sektörün farklı disiplinlerinden konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz  “Diyalog” röportajlarımızda bu ay, Metex Studio Erk kurucu ortaklarından Mimar Hüray Erk’i ağırlıyoruz. 


 

2016 yılından bu yana faaliyetlerine devam ederek birçok projeye imza atmasının yanı sıra, 20 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyiminin ışığında mimari ve iç mimari hizmetini bir arada sunan bütüncül yaklaşımı ile öne çıkan Metex Studio Erk kurucularından Hüray Erk ile aydınlatma tasarımı üzerine konuştuk.


 

1. Hayatınızda, işinizde ya da evinizde ışık, yaşam tarzınızı nasıl etkiler?

Doğal ve yapay ışık kaynaklarının kullanım şekline bağlı olarak yaşam kalitemizi olumlu etkilediğine inanıyorum. İnsan doğasının biyolojik ritminin ışık kaynağı ile doğrudan etkileşim içinde olduğunu düşünürsek performans kalitemiz için de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de özellikle evimizde, ofisimizde yaşam alanlarımızı ışığa göre konumlandırırız. 

 

Benim için de doğal ya da yapay ışık kaynakları gün içinde motivasyonumu direkt etkilemektedir. Doğal ışığı yetersiz hissettiğim durumlarda bu ihtiyacımı teknik ve veya dekoratif aydınlatma kaynakları ile gidermeye çalışırım. Bu yüzden de doğru seçilmiş ve doğru konumlandırılmış ışık kaynaklarının çok önemli olduğunu düşünüyor ve bunu aydınlatma tasarımı konusunu bir meslek olarak ele alıp hakkı ile icra edenlere de çok saygı duyuyorum.

 

2. Aydınlatma Tasarımı projenizde/yatırımınızda aşağıdakilerden hangisidir?  Neden? 

•             Bilim 

•             Teknik

•             Sanat
 

Yukarıda sayılanların hepsi. Çünkü doğru yapılmış bir aydınlatma tasarımı bir eserin, bir yapının ya da bir iç mekan projesinin doğru algılanmasını sağlamanın ötesinde ona değer katan sanatsal bir dokunuştur. Bu sanatsal dokunuşun gerçekleşebilmesi, icra edilebilmesi için teknik bilgiye ihtiyaç duyarsanız. Ve teknik bilgi de tabi ki bilim sayesinde hayatımıza girmiştir. İnsanoğlu  doğal ışığı bir takım deney ya da yöntemlerle taklit etmeye çalışarak icat etmiştir ve bunu da bilimle uğraşan insanlar yapmıştır.

 

3. Mimari aydınlatma tasarımı sizce projeye bir değer katabilir mi?

 

Estetik anlamda algı kalitesini doğrudan etkiler. Aydınlatma tasarımı ile projenizi ya da projenizin birleşenlerini  bir hikayenin kahramanı haline dönüştürebilirsiniz. Projeye özgü hazırlanan bir aydınlatma kompozisyonu ile onu dinamik, yaşayan bir karakter şeklinde algılarız.

 

4. Aydınlatma tasarımcısıyla çalışmış olduğunuz sürecin size mimar/yatırımcı/yönetici olarak ne kattığını düşünüyorsunuz?

 

Aydınlatma tasarımcısı hazırlamış olduğumuz mimari ya da iç mimari projelerimize pozitif değer katmaktadır. Bu sebeple işverenlerimize  projelerimizde her zaman bir aydınlatma tasarımcısı ile beraber çalışmak istediğimizi vurgularız. Bizim için aydınlatma tasarımı teknik bilgi içeren, estetik kaygıları bilim ve teknik bilgi ışığında doğru değerlendirip doğru çözümler üreten  ayrı bir disiplindir.