blog

FULDEN BARAN TOZ İLE DİYALOGTAYIZ

Sektördeki farklı meslek gruplarından paydaşlarımızı konuk ederek, Aydınlatma Tasarımı üzerine sohbet ettiğimiz "Diyalog" röportajlarımızda bu ay konuğumuz, Memorial Sağlık Yatırımları Proje Yönetimi Grup Müdürü, Yüksek Mimar Fulden BARAN TOZ...
İnsan ve sağlık ihtiyaçlarını temel alarak, mimari yapıyla buluşmasını sağlayan, inşaat projelerinin yönetiminden sürecine kadar aktif rolde bulunan, aynı zamanda LEED PLATIN sertifikası sahibi Memorial Bahçelievler Hastanesi projesine, aldığı kararlar ve üstlendiği görevler ile değer katan, sağlık yatırımlarıyla mimariye destek veren Memorial Sağlık Yatırımları Proje Yönetimi Grup Müdürü, Yüksek Mimar Fulden BARAN TOZ ile aydınlatma tasarımı üzerine konuştuk...

 

1.  Hayatınızda, işinizde ya da evinizde ışık, yaşam tarzınızı nasıl etkiler?

F.Toz: Doğal ya da yapay ışığın beden ve ruh halimizi etkilediğini, doğal biyoritmimizi ya da başka bir deyiş ile beden saatimizi düzenlediğini düşünüyorum. Işığın renkler üzerindeki etkisi ile kendimizi daha gergin, daha sakin ya da huzurlu hissedebiliriz. Özellikle sağlık yapılarında fonksiyonel ışığın süreçlere katkısı çok net.

 

2.  Aydınlatma Tasarımı projenizde/yatırımınızda aşağıdakilerden hangisidir?  Neden?

    •   Bilim
    •   Teknik
    •   Sanat

F.Toz: Hepsidir; tasarımın bir parçası olarak sanattır, tasarımı hayata geçirirken pek çok teknik bilgiyi gerektirir. Bilimsel temellere dayanarak hayat geçirilmelidir.

 

3.  Mimari aydınlatma tasarımı sizce projeye bir değer katabilir mi?

F.Toz: Kesinlikle değer katar. Bunun birkaç boyutu var, bir sağlık yapısını ele aldığımızda fonksiyonel aydınlatma kullanım konforu sunar. Bir hasta odasında yer alan okuma, uyuma, muayene modlarındaki aydınlatma ve bunun kullanıcı kontrolünde olması hasta memnuniyetini arttıran unsurlardan biridir. Bu konforun yanında işletme giderleri açısından enerji tasarrufu sağlayacaktır. Mimari ile bütünleşmiş tasarımın bir parçası olan aydınlatma mimari ile verilmek istenen mesajın daha anlaşılır olmasını sağlar.

 

4.  Aydınlatma tasarımcısıyla çalışmış olduğunuz sürecin size mimar/yatırımcı/yönetici olarak ne kattığını düşünüyorsunuz?

F.Toz: Uygun yerde doğru ışığı tasarlamak bir uzmanlık konusudur ve elde etmek istediğiniz nihai ürünü kullanışlı hale getirmede bir aydınlatma tasarımcısının projede yer alması mimari ve iç mimari açıdan ekipleri rahatlatmış, yatırımcı ve proje yöneticisi olarak ilk yatırım maliyeti ile kullanım maliyetini dengede tutarak proje bütçesine katkı sağlamıştır.