blog

AYHAN GEVELİ İLE DİYALOGTAYIZ

 

Sektör paydaşlarımızı konuk ederek Aydınlatma Tasarımı üzerine sohbet ettiğimiz “Diyalog” röportajlarımızda bu ay diyaloğumuzu, Atölye A Mimarlık kurucu ortağı, Mimar Ayhan Geveli ile kuruyoruz.
Yurtiçi ve yurtdışında imza attığı her projede, mimari üslubuyla farklı kimlikler ve ilkler yaratan, Mimar Ayhan Geveli ile aydınlatma tasarımı üzerine konuştuk.

 

1. Hayatınızda, işinizde ya da evinizde ışık, yaşam tarzınızı nasıl etkiler? 

Görebildiğimiz, algılayabildiğimiz her şey ışığın varlığı ile mümkündür. Dünyada ışık yok ise hayat yoktur, var olmanın şartlarından biri de ışıktır gibi cümleler ışığın gerekliliğini anlatmaktadır.

Işıksız bir hayat düşünemeyiz tabi ki. Evimizde, işyerimizde ve hayatımızda farkında olmadan her şeyimizi ışığa göre düzenleriz. Yatağımızın pozisyonunu, salonumuzdaki oturma düzenimizi, çalışma masamızı ve ortamımızın pozisyonunu ışığa göre konumlandırırız. Bu durumu çoğunlukla farkında olmadan, doğal reflekslerimizle yaparız.

Bu durumu ne kadar önemser ve düzeltebilirsek yaşamımız çok daha verimli hale gelmektedir. Doğru uygulanmayan ışık pozisyonları, insan yaşamlarını negatif etkilemektedir.

Işık, doğal ve üretilebilir olarak iki safhadan oluşur. Aynı mekân için ikisini de dikkate almakta fayda vardır.

Benim hayatımda ışık, yaşam için motivasyon kaynaklarımdan en önemli olanıdır. Işıksız bir yaşam düşünemiyorum. İyi hissetmemin sebeplerinin başındadır ışık.

 

2. Aydınlatma Tasarımı projenizde/yatırımınızda aşağıdakilerden hangisidir? Neden? 

  • Bilim
  • Teknik
  • Sanat

Aydınlatma Tasarımı projelerimin olmazsa olmazıdır. Öncelikle hayata geçirdiğimiz mekanlar, objeler, tesisler, işletmeler, yaşam alanları gibi unsurların görülmesi, anlaşılması ve doğru algılanması için bu ışığın tasarımı gerekmektedir, bu şarttır. Fakat bu aydınlatma işi, nitelik ve nicelik olarak konusuna göre ayrışma gösterecektir. 

Bazı projelerde aydınlatma, bilimsel olarak ele alınmalıdır. Amaca hizmet etmesi bakımından bunun şart olduğu alanlar olabilir. 

Teknik aydınlatma da aynı şekilde profesyonelce ele alınması gerekir öncelikle. Teknik konu sağlıklı aydınlatma için şarttır. Doğru çözümde Aydınlatma Projesi yatırımcıya, verim ve ekonomi sağlayacaktır.

Aydınlatma doğru kullanılır ise, sanata da dönüştürülebilir veya sanatı aydınlatabilir ve de değerine değer katabilir.

 

3. Mimari aydınlatma tasarımı sizce bir projeye değer katabilir mi?

Aydınlatma tasarımı mimari projeye değer katacak bir disiplindir. Yakın zamana kadar lüks diye algılanan bu çalışmalar, günümüzde projenin vazgeçilmezlerindendir. Doğru işlenmiş bir aydınlatma tasarımı projesi; bulunduğu alana, şehre, ülkeye kıymet katacağı gerçektir.

 

4. Aydınlatma tasarımcısıyla çalışmış olduğunuz sürecin size mimar/yatırımcı/yönetici olarak ne kattığını düşünüyorsunuz?

Aydınlatma tasarımcısı ile çalıştığımız projelerde, benim için öncelikle konusuna hakim bir disiplin ile çalışmış olma rahatlığı söz konusudur. Bunun yanı sıra, projenin o alanda sorumluluk ve bilirkişi niteliğinin projeye katkısı bağlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum. 

 

Kendi proje çalışmalarımdan bir örnek verecek olursam. Turizm yatırımcılarının projelerini ağırlıklı çalışıyoruz. Bizim bu çalışmalarımızda ışık; teknik aydınlatma, dekoratif aydınlatma (sanatsal aydınlatma), bilimsel aydınlatmanın her birinin ayrı ayrı kullanıldığı alanlardır. Uzmanlığı ile projede yer alan bir aydınlatma tasarımcısının, bizim projelerimizi, daha nitelikli ve hedef odaklı projeler sınıfına taşıyacak olduğunu biliyorum. Bu sonuçtan yatırımcı/işveren de daha mutlu olmaktadır.