blog

Aydınlatma Tasarımcısı MİMARA Ne Sağlar?

Işık, gözümüzü açtığımız günden beri bizleri hayata bağlayan güçlü bir araç… Yansıdığı her yüzey ile bütünsel; bilinçaltımızda, hislerimizi ve algılarımızı harekete geçirerek hayat kalitemize de etki eden büyük bir kılavuz… Işığın hayatımızın üzerindeki gücünün farkında isek, aydınlatma tasarımını şansa bırakmak artık mümkün mü?

 

Mimarın görevi, kabaca yapı tasarlamak gibi söylense de aslında amacı, toplumlar için yaşam alanları öngörebilmektir. Bu öngörülerin altında birçok bilgi, teknik ve parametre yatar, onlarla tasarımına yön verir. Özellikle son 30 yılda teknolojinin gelişimine paralel, her geçen gün yeni malzemelerin çıkması, hızla değişen insan ihtiyaçları ve alışkanlıkları, mimari tasarıma ve yaklaşımlarına sürekli yeni boyutlar kazandırdı. Mimarın tüm bu sistemleri detaylı takip edip her konuda uzmanlaşması pek mümkün olamayacağı gibi, güncelden uzak, günümüz hatta gelecekteki koşulları karşılayamayan projeler tasarlamasını beklemek da olanaklı değil. İdeal bir mekanı yaratabilmek için, alanında uzman kişilerle işbirliği yapması, mimarın her açıdan irdelenmiş, daha profesyonel işler ortaya koyabilmesine olanak sağlar. Örneğin; mimar, bir opera binasında akustiğin önemini bilse de, ses konusunda özel standartlar ve teknik bilgiye sahip olmadığı için, konunun uzmanı olan meslek insanından yardım alması gerekir. Yapılan bu ortak çalışma ile şüphesiz; mekan, fonksiyon, insan ve zaman bağlamında mimariye ve yatırıma değer katacak efektif sonuçlara gidilecektir. Bu nedenle projelerde Aydınlatma Tasarımını da, binlerce parametreyi bir arada düşünme görevinde olan mimardan beklemek haksızlık olur. Aydınlatma Tasarımı, mimariyi ve ruhunu okuyabilen, alana özel teknik uzmanlık yetisi ve tecrübesi olan, ve bizce “satış ya da ticari bir kar kaygısı olmayan” profesyoneller tarafından yapılmalıdır.

 

Mimari, bir beden ise; ışık onun ruhudur ve mekâna ruhunu katarak, gözümüzle görebildiğimiz yüzeyleri bizlere anlamlandırandır. Aydınlatma Tasarımcısı olarak işimizi; “belli bir zaman diliminde, insanların ışık ile mekan ya da alanda yaşanacak algısal deneyimi tasarlamak” diye tanımlıyor ve mimarlık kavramını daha da zenginleştirebilen önemli bir unsur olduğunu düşünüyoruz.

 

  • Projenin daha oluşum aşamasında tasarım ekibine dahil olan bir Aydınlatma Tasarımcısı, mimari ekibe projelendirme prosesinden itibaren sonuca gidene kadar uzun vadede birçok katkı sağlar.

 

  • Mimarın büyük bir düşünce ve özveriyle tasarladığı projesinin ışık ile olan ilişkisini, kendisi ile aynı dili konuşabilen, teknik standartlara ve her geçen gün yenilenen gerekliliklere hakim işin uzmanı olarak işbirliği ile sağlıklı bir süreç yönetimi sağlar.

 

  • Mekân kurgusunda oluşturmak istediği atmosferi ışık ile tamamlayacak, tarifleyecek ve tasarlayacak birinin olması, belki de aslında tarafından beklenen üzerindeki iş yükünü azaltır.

 

  • Şehir ölçeğinden insan ölçeğine kadar tüm detayların incelenerek en ideal çözümlerin alternatifleri ile kendilerine sunulması, mimarın üzerinde derin araştırması gereken iş kalemlerini azaltır. Mimar böylece tasarımına ve proje bütünlüğüne odaklanarak, kendi projesine değer katacak parametreleri daha rahat değerlendirme imkanı bulmaya başlar. 

 

  • Sürekli dirsek temasında bulunduğu bir mimar ekibe, tasarım aşamasında kendi uzmanlık alanında detaylı bilgiler vererek projenin daha hızlı ve sağlıklı çözümlenmesine yardımcı olur.

 

  • Mimari detaylar için sunduğu çözüm önerileri ile, gerçekçi, fonksiyonel, estetik ve sürdürülebilir mekân oluşumlarında katkıda bulunur. Mekanların ışık ile duyusal olarak derinleşerek zenginleşmesini sağlar.

 

  • Verimlilik, çevresel uyumluluk, inşaai teknik çözümleme, sayısız alternatif içinden müşterisi için en doğru çözümün bulunmasına yardımcı olur.

 

  • Yapı kimliğinin ve marka imajının oluşumunda yapıya değer katar.

 

Mimari bir mekânı kullanışlı ve duyarlı bir biçimde aydınlatmak için gerekli teknikleri, herhangi bir kar yada ürün satış kaygısı olmaksızın, mimari tasarıma paralel bir konsept geliştirerek ışığını tasarlayan Aydınlatma Tasarımcısının tek amacı; doğru yerde, doğru zamanda, o kullanıcılar için doğru ışığı tasarlamaktır. 

Yaratıcı ekip içerisinde, tasarımcı olarak görev alması ve projenin tasarım aşamasından itibaren projeye dahil olması ile sürekli dirsek temasında olduğu mimar ve bağlantılı olan diğer ekiplere doğru ve yerinde çözümler üretir. Birçok parametreyi içinde barındırması ile aydınlatma tasarımı, günümüzde tesadüflere bırakılmayacak kadar kıymetli bir iş kalemi haline dönüşmüştür.

Aydınlatma Tasarımcısının projeye dahil edilmesi ile, Mimar projesinden, Aydınlatma Tasarımcısı ise, projenin aydınlatma tasarım sürecinin doğru yönlendirilmesinden, kullanıcının, müşterinin gerçek beklentilerine kadar birçok noktadan ve verdiği hizmet sonunda çıkacak sonuçtaki sorumluluğu taşıyan kişi olacaktır.

Çünkü Aydınlatma Tasarımcısı, bu sorumluluğu meslek olarak icra eden kişidir.