blog

AYDINLATMA TASARIMCISI KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

Yaklaşık otuz yıllık geçmişiyle dünyada yeni bir uzmanlık alanı olarak görülen Aydınlatma Tasarımcılığı, her geçen gün gelişerek günümüzde başlı başına bir sektör olmaya başlamıştır. Aydınlatma tasarımcıları olarak bizler, konsept sürecinden itibaren projelerde aydınlatma üzerine uzmanlaşmış profesyonellerin tıpkı mimar ve mühendisler gibi ekipte yer alması gerektiğini düşünüyoruz.

2007 yılında PLDC (Professional Lighting Design Convention) genel kurulunda Profesyonel Mimari Aydınlatma Tasarımı mesleğinin resmi olarak kabul edildiğine dair deklarasyon yayınlanmıştır.

Profesyonel Mimari Aydınlatma Tasarımı Mesleğinin Resmen Kabul Edilmesine İlişkin Deklarasyon

Aydınlatma tasarımcısını tanımlayan bu deklarasyon çerçevesinde; tasarımcının kimliği, projedeki konumu ve proje üzerindeki etkileri, günümüzde geldiğimiz koşullar ve deneyimler ile şöyle sıralamak mümkün:

• Mimari tasarım ekibinin ayrılmaz bir parçasıdır. Proje ekibinde tıpkı bir mimar, mühendis gibi yer alarak mekanların ışığını tasarlar.

• Projenin aydınlatma konusundaki yatırımını; mimariye, bütçeye, takvime uygun bir farkındalık ile yönlendiren kişidir.

• Güneşin olmadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda mimarinin ışık ile nasıl algılanacağını tasarlayandır.

• Son kullanıcının, mekanda ışık ile yaşayacağı deneyimi tasarlayandır.

• Macro ölçekten micro ölçeğe kadar, farklı bakış açıları ile projede alternatifli çözümleri üretendir.

• Mekana özel ideal atmosferleri kurgulayarak, kullanılacak ışık kaynaklarını seçen, estetikten ödün vermeden en optimum çözüm ile hem enerji, hem yatırım tasarrufu yaptırmaktan sorumlu olan kişidir.

• Mimari projeyi tasarlayan grup ile; elektrik ve aydınlatma tesisatı gibi projede teknik konuların çözümünde rol oynayan elektrik grubunun arasında, mekanın ışığının tasarlanmasına dair teknik bağlamı kurma sorumluluğundaki kişidir.

• Tasarladığı projenin uygulamaya dair detaylı bilgisini inşaat ekibine verendir.

• Projesi için en yeni teknolojileri ve aydınlatma sanayisinin gelişimini aktif takip edip, bilgilerini güncelleyendir.

• Mekana ilişkin çözümlerini; aydınlatma tekniğine ve standartlara uygun olacak şekilde, mimarinin ruhu, yapısal özellikleri, malzeme, detay ve biçimleniş ile ele alarak şekillendirip, oluşturandır.

• Işığını tasarladığı mekan ile ilgili, aydınlatma hesaplarını yapan ve alternatifli ideal çözümleri sunmakla görevli olan kişidir.

• Mimari tasarımda olduğu gibi standart/monotipik çözümlerden uzak; çözümleyiciliği ve yaratıcılığı süreçte etkin, yapı/yatırımcı/kullanıcı ve çevre gibi faktörleri de gözeterek, belli birikim ve bilince dayalı tasarımlar üretebilendir.

• Projede aydınlatma konusundaki soruları cevaplandırmaktan sorumlu olan tek kişidir.

Mimari Aydınlatma Tasarımcılığı, son yıllarda; mimarlık, içmimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama, elektrik mühendisliği, işletme, elektronik, makine mühendisliği, endüstriyel tasarım, grafik, sanat, tıp, arkeoloji, pazarlama, psikoloji, medya gibi daha birçok alanla beraber çalışmak durumunda olan, tamamen farklı bir disiplin ve özel bir meslek dalı haline gelmiştir.

Projeye en başında dahil olacak bir Mimari Aydınlatma Tasarımcısı;

• Tecrübesi ile doğru bir aydınlatma sağlar,

• Projenin mimarisine uygun tasarımlar üretir,

• Marka bağımsız ve projeye uygun olabilecek alternatifler sunar,

• İşverenin bütçesine özel çözümler üretir,

• Yaratıcı fikirleri ile mimari yatırıma değer katar, ki bu da paha biçilemez kısmıdır.

Sonuç olarak, aydınlatma tasarımı, birçok parametreyi içinde barındırır. Mimari ile bütünleşmiş, uzun ömürlü, insan psikolojisini göz ardı etmeden ve estetikten ödün verilmeden oluşturulan, mekana özgü yapılmış bir tasarım; mimar, yatırımcı ve deneyimleyen kullanıcıya kuşkusuz birçok alanda fayda sağlamaktadır.
Işık hayatımızı yönlendiren en önemli unsur iken, aydınlatma tasarımı bir tesadüf olmamalıdır. Türkiye’nin ilk bağımsız mimari aydınlatma tasarım ofisi olarak bizler, ışığın tasarlaması gerektiğini tekrar ediyoruz. Işık, her projede, her zaman ve her koşulda; tesadüflere bırakılmadan, uzmanlar tarafından tasarlanmalıdır.