blog

AYÇA AKKAYA KUL VE ÖNDER KUL İLE DİYALOGTAYIZ

Sektör paydaşlarımızı konuk ederek Aydınlatma Tasarımı üzerine sohbet ettiğimiz “Diyalog” röportajlarımızda bu ay diyaloğumuzu, Mimaristudio kurucu ortaklarından Ayça Akkaya Kul ve Önder Kul ile sürdürüyoruz.  

Her işveren için mimari, iç mimari ve endüstriyel tasarım alanlarında benzersiz, yenilikçi, çağdaş ve üst düzey hizmetler sunmayı temel amaç olarak benimseyerek sektöre uzun yıllardır tasarım çalışmaları yapan Mimaristudio ortakları Mimar – Yüksek Endüstri Ürün Tasarımcısı Ayça Akkaya Kul ve Yüksek Mimar Önder Kul ile aydınlatma tasarımı üzerine konuştuk.

 

1. Hayatınızda, işinizde ya da evinizde ışık, yaşam tarzınızı nasıl etkiler?

Işık, insanın fiziksel ve zihinsel olarak olumlu ya da olumsuz etkilenmesine neden olan, esenliğini doğrudan etkileyen, varoluşumuzdan bu yana bizimle ve yaşamımızda olan bir kavram. İçinde bulunduğumuz mekânı doğru algılamamıza ve tanımlamamıza yardımcı olan, adeta o mekâna hayat veren ışık, mekana kişilik kazandıran, çehresini değiştiren önemli bir unsur.

İşte bu noktada, doğal ışık kavramı ve kullanımı oldukça önemli. Gün boyunca doğal ışığı azami ölçüde alabilmek, insanın moral ve motivasyonu yanında, mutluluk ve esenliğini de doğrudan etkiler. Bu sebeple biz de adeta yaşam alanımız olan iş yerimizde ve yaşadığımız evimizde gün ışığından azami ölçüde yararlanmaya, gün ışığı dışında aydınlatma kullanımında da ışık rengi, şiddeti ve yerleşimine dikkat ediyoruz. 

 

2. Aydınlatma Tasarımı projenizde/yatırımınızda aşağıdakilerden hangisidir?  Neden?

Bilim: Bildiğiniz gibi son dönemde sıkça kullanılan “esenlik” kavramı, insanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyi olma hali olarak tarif edilebilir. Işık da bu iyi olma halinin en önemli kriterlerinden biridir. Yapılan araştırmalar uzun yıllardır göstermektedir ki, ışık mekân kullanıcıları üzerinde doğrudan etki sahibidir. Bu sebeple, bilimsel veriler ışığında insan merkezli bir aydınlatma tasarımı yaklaşımı, planlama aşamasından itibaren projeler içinde ele alınmalıdır. Biz de projelerimiz içinde aydınlatma tasarım sürecini sürecin en başından dahil etmeye dikkat ediyor, projelerin insan merkezli bir tasarım anlayışı içinde, bilimsel verilerden aldığımız veriler ve yönlendirmeler ile hayat bulmasına gayret ediyoruz.

Teknik: Doğru ve sağlıklı bir yaşam alanı, ışığın doğru kullanımı ile sağlanabilir. Aydınlatma tasarımı süreci de bir taraftan uzman kişiler aracılığı ile, doğru teknikler, hesap ve yöntemler kullanılarak, diğer taraftan da mekân tasarımına sadık kalınarak ele alınmalıdır. Özellikle çalışma alanları üzerine projeler üreten, tasarım sürecini insan sağlığı ve esenliğini merkezine alarak sürdüren ofisimiz içinden çıkan tüm projelerin, aydınlatma tasarım sürecinin teknik tüm tetkik, hesap ve gerekliliklere tam uyumlu olmasına dikkat ediyoruz.  

Sanat: Sanat, duygularımızın, düşüncelerimizin, hayallerimizin estetik bir dille anlatımıdır. Aydınlatma tasarımı ise, plan ve proje üzerinden, mekânın kendisine ışığın sanatsal olarak yansımasıdır. Biz de projelerimizde aydınlatma tasarımını sadece teknik ve gereklilik olarak değil, aynı zamanda mekânın bir parçası, mekân tasarımının estetik bir tamamlayıcı olarak görmekteyiz. 

 

3. Mimari aydınlatma tasarımı sizce projeye bir değer katabilir mi?

Işık, mimari ve iç mimari tasarımı tamamlayan, estetik bir bütünlüğe kavuşturan önemli bir araç olup, mekâna kimlik ve karakter kazandırır. Işığın nicelik ve niteliğinin, aydınlatma tasarımı süzgecinden geçirilerek projenin konusuna ve programına uygun hale getirilmesi, o projeye değer katmasının yanında, kullanıcı dostu, insan merkezli bir tasarım anlayışının da ortaya konulmasına yardımcı olur.  

 

4. Aydınlatma tasarımcısıyla çalışmış olduğunuz sürecin size mimar/yatırımcı/yönetici olarak ne kattığını düşünüyorsunuz?

Gerek mimari gerek iç mimari tasarım sürecini üstlendiğimiz tüm projelerde, projenin tamamlanması ve hayata geçmesi sonrasındaki uzun vadeli kullanıcı memnuniyeti bizim için önemli. Uzun süredir projelerimizde yer verdiğimiz well-being ve biyofilik tasarım yaklaşımları içinde vurguladığımız memnuniyete ulaşabilmek adına insan merkezli aydınlatma ve ışığın rolü de büyük. Bu sebeple, ana hatlarını belirlediğimiz, tasarımımız içinde planlama ve görsel çalışmalarına karar verdiğimiz aydınlatma tasarımı sürecini bir aydınlatma tasarımcısı ile sürdürmek, iş yükümüzü paylaşabilmenin yanında, hız, kalite, estetik ve teknik gereklilikler anlamında ideale ulaşmak adına da tercih ettiğimiz bir yöntem.