blog

ZUHAL KOL VE CARLOS ZARCO SANZ İLE DİYALOGTAYIZ

Aydınlatma Tasarımı konusunda, sektörün farklı disiplinlerinden konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz “Diyalog” röportajlarımızda bu ay, OPENACT kurucu ortakları Zuhal Kol ve Carlos Zarco Sanz’i ağırlıyoruz.
 
Birden fazla mimari, şehircilik ve tasarım yarışmasında birçok uluslararası ve ulusal ödül kazanan OPENACT’in hem Türkiye hem İspanya’da tasarım ve akademik çalışmalarını sürdüren kurucu ortakları Zuhal Kol ve Carlos Zarco Sanz ile aydınlatma tasarımı üzerine konuştuk. 

 

1. Hayatınızda, işinizde ya da evinizde ışık, yaşam tarzınızı nasıl etkiler?

Işık her gün bulunduğumuz mekanların zaman ve program niteliğini belirlerken bizim de mekan algımızda ve odağımızda büyük etkisi olan güçlü bir unsur...

 

2. Aydınlatma Tasarımı projenizde/yatırımınızda aşağıdakilerden hangisidir?  Neden?

  • Bilim
  • Teknik
  • Sanat

Kamusal alan ağırlıklı projelerimizde ışığın, güvenlikten mekânın işlevselliğini belirlemeye varan geniş bir anlamı var. Işığın davet eden bir tarafı var, ışığı yol gösterici olarak tanımlarsak aydınlatma da o yolda izini sürdüğümüz ekmek kırıntıları gibidir diyebiliriz. 

 

3. Mimari aydınlatma tasarımı sizce projeye bir değer katabilir mi?

Işığın mekana etkisi yadsınamaz, özellikle altyapısal, kamusal alan projelerinde aydınlatma tasarımı, tasarım programlarına araç olarak ya da mekanın işlevselliğine zamansal ve algısal değerler katan bir unsur.

 

4. Aydınlatma tasarımcısıyla çalışmış olduğunuz sürecin size mimar/yatırımcı/yönetici olarak ne kattığını düşünüyorsunuz?

Tasarımcının aydınlatma odaklı bakış açısı ile tasarımın bütün aşamalarında ortamın aydınlatma yönünden potansiyellerini birlikte açığa çıkarıyoruz.